Eliška V. s předškoláky zdobí stromeček v KD Družba