Při pohádce děti napadlo, že by mohli Elišku masirovat mickem