Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.Mezinárodní konference v rámci projektu " Pojďme do toho společně II "

11. 3. 2013

 Na konferenci jsme se zúčastnili jen 1.den.Prezentované osobní zkušenosti všech přednášejících byly velmi motivující.Všichni se zásadně ve své zemi podílí na prosazování práv lidí s autismem.Lidé s autismem by měli mít možnost využívat stejná práva a těšit se ze stejných výsad jako ostatní evropské populace s přihlédnutím k charakteru postižení a zájmům osoby s postižením.Tato práva by měla být zakotvena, chráněna, rozšiřována a prosazována legislativou každého státu. 

 Zástupkyně Španělska představily speciální školu el Alba v Burgosu, která se věnuje diagnostice autismu, rané péči a vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra.

 Přednášející rodina z Irska pracuje aktivně v Irské autistické společnosti, která provozuje několik farem, ve kterých díky programům vycházejícím z individuálních potřeb každého klienta našla spokojený domov celá řada dospělých autistů.

Patrick a Nuala Matthews jsou rodiče autistického dospělého syna.Jsou hlavními autory Charty práv osob s autismem a jejich zásluhou je, že tuto Chartu schválil Evropský parlament v r.1996.

 Všichni přednášející propagují vzdělávání pracovníků v sociálních službách a pedagogů-nový úhel pohledu, zásady a metody práce pro poskytování odpovídající míry podpory, důraz na individualitu člověka s PAS a jeho potřeby, práce v týmu, vzdělávání osob s PAS a lidská práva.

AUTISMUS je.....

-komplikovaná vada, která naruší vývoj komunikace v nejranějším dětství a zanechá dítě neschopné vytvářet normální mezilidské vztahy.Pro osoby s autismem je svět skládankou, jejíž díly do sebe nezapadají.

-celoživotní postižení, které se objeví nejpozději do tří let věku, ale diagnostikuje se mnohem později.

-handicap, který brání postiženým adaptovat se na prostředí ve kterém žijí.Život je pro ně chaos bez pravidel a tak si sami utvářejí pravidla, jejichž logice rozumí jen oni.

-charakterizován stereotypními způsoby chování, omezenými zájmy a aktivitami.Dítě nesnáší změny, mívá specifickou příchylnost k neobvyklým předmětům, trvá na vykonávání zvláštních rutin při činnostech nefunkčního charakteru.Kvalita komunikace je silně narušena, často dítě vůbec nemluví, pokud ano, není schopné konverzovat, často opakuje slova a věty.Chybí přátelské emoční reakce, chybí pohled do očí, dítě se bojí neškodných věcí.Vyskytují se abnormální smyslové reakce.Chybí spontaneita a tvořivost při hře.Dítě bývá extrémně uzavřené do sebe, neprojevuje zájem o děti ani dospělé v okolí, nemazlí se.

-provázen problémy chování(výbuchy vzteku,agrese,sebezraňování), které jsou snahou postiženého zajistit si bezpečí ve zmatku okolního světa, je to obrana a únik z nesnesitelné tísně, kterou jim může způsobit jakákoliv změna.

 Společnost pro pomoc osobám postiženým autismem v ČR

  Kontaktní adresa: Ing.Miroslava Jelínková,CSc.

                                   Společnost AUTISTIK

                                    Kyselova 1189/24

                                      182 00 Praha 8