Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cíle spolku

 • Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem občanů, jejich společným zájmem je podpora rodin s postiženými dětmi.
 • Hlavním účelem spolku je:
  • socializace postiženého jedince;
  • působení jako povzbuzující stimul života s handicapovaným jedincem a ukázat jeho radostné stránky;
  • spolupráce s odborníky a navazování kontaktů ;
  • spolupráce se zařízeními a sdruženími podobného typu;
  • spolupráce s obcemi a dalšími organizacemi, které se podílejí na péči o děti/lidi s postižením;
  • organizace kulturně sportovních a společenských akcí za účelem propojování světa zdravých a handicapovaných dětí/lidí;
  • uskutečňovat integraci handicapovaných dětí (lidí) všemi vhodnými dostupnými prostředky.
 • Spolek bude shromažďovat finanční prostředky na zvlášť k tomu zřízenému účtu, které budou využívány:
  • zakoupení kompenzačních pomůcek pro postižené;
  • zakoupení pomůcek sloužících k rehabilitaci postižených;
  • část těchto prostředků bude určena na financování léčby postižených, zejména fyzioterapie, ergoterapie, muzikoterapie, logopedie apod.
 • Spolek bude provozovat klub PODEJ NÁM RUKU, kde bude naplňovat své cíle. Tento klub bude sloužit všem rodinám s postiženým dítětem, tj. členům i nečlenům. Užívání  klubu je pro rodiny s postiženými dětmi zdarma.
 • K dosažení hlavního účelu a cílů spolku Spolek PODEJ NÁM RUKU, z. s. rovněž vyhledává spolupráci s ostatními spolky, iniciativami, státními i samosprávnými organizacemi a dalšími právnickými osobami.