Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co je Bobath koncept

14. 8. 2013

 

 

Bobathovu metodu vyvinula Berta Bobathová se svým manželem Karlem Bobathem , který pocházel z Československa. Usídlili se ve Velké Británii, kde pracovali na tomto konceptu a založili Bobath centrum v Londýně.
Začátkem 20. století převládal názor, že lidé s poruchou centrální nervové soustavy nemohou žádným přístupem zlepšit ovládání svých pohybových dovedností. Některé přístupy doporučovaly alespoň posílit funkce neporušené, či posílit nepoškozenou stranu těla, avšak byly i takové názory, že jakákoliv terapeutická metoda je zbytečná. Ale Bobathovi svými revolučními myšlenkami ukázali, že zlepšení postižené oblasti je možné. Prosazovali, že lidské tělo funguje jako celek. Bobathovi rozpracovali cílené individuální vyšetření pacienta a systém terapeutických technik.
 
Bobath koncept je práce v týmu, práce rodičů, fyzioterapeuta, logopeda a ergoterapeuta.
 
Jedním ze zásadních prvků terapie je handling (manipulace s dítětem). Technika handlingu vede k optimalizaci patologického tonu svalů. Handling využívají hlavně rodiče v běžných činnostech a aktivitách (jak dítě nosit, krmit, oblékat, v jakých polohách a situacích si s ním hrát, aby podpořili jeho správný vývoj).
 
Dalším prvkem je senzomotorická stimulace. Sem patří mimo jiného i cvičení na nejrůznějších labilních plošinách (gymball, overball, lavičky, válce…)
Terapeut sleduje, co dítě dokáže provést bez pomoci, nebo jakou míru pomoci potřebuje, co vůbec samo nezvládne. Cílem terapie je učinit dítě co nejsamotnějším a nezávislým. Podle stupně postižení se snažit zlepšit jeho funkce, udržet funkce, preventivně zabránit vzniku sekundárních změn a zkvalitnit život.
 
ZDE najdete seznam Bobath terapeutů u nás. Bohužel pro potřeby našich dětí je terapeutů málo. V  našem kraji jsem nenašla žádné rehabilitační zařízení, které by poskytovalo tuto metodu v celém jejím rozsahu, jak jsem s ní byla seznámena ve stacionáři Ostravě Porubě.
 
Tato skutečnost je pro nás rodiče a naše postižené děti velkým nedostatkem ze strany poskytované rehabilitační péče v naší oblasti.
 

 


Ukázka cvičení – viz fotoalbum