Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hipoterapie

11. 6. 2014

 

wp_20140425_001.jpg

   Hipoterapie je terapie, která zahrnuje aktivity, při kterých přichází do styku kůň s handicapovaným člověkem. Základem je využití chůzového mechanizmu koně, tedy přirozeného pohybu, který poskytuje handicapovanému člověku potřebný motorický vzor. Kůň, jako člověk využívá k pohybu zkřížený lokomoční vzor, to je, že krokový souhyb předních a zadních končetin koně je ve fázovém posunu. U člověka se tento vzor projevuje jako souhyb horních končetin s pohybem dolních končetin při chůzi. Kůň poskytuje handicapovanému člověku stejné impulzy, jako kdyby šel sám. Vše je ale mnohem komplexnější, dobře působí i teplo koně a také dochází k psychickému uvolnění.

 Pro každého pacienta je vybrán vhodný kůň. Dělíme koně na stimulační a relaxační. Musí mít vyrovnanou povahu, vynikající mechaniku pohybu, být dobře ovladatelný a splňovat další požadavky např. být zdravý a motivovaný k práci. Terapie probíhá bez sedla, pouze na dece. Na terapii mají vliv také další vnější podmínky jako je např.terén.

 Při terapii se využívají různé pozice na koni :

 - balanční sed, kdy každým pohybem koně dochází k porušování rovnováhy a jejímu opětovnému nalézání

- asistovaný sed, terapeut sedí za handicapovaným člověkem a udržuje ho v optimálním sedu pro pohybovou stimulaci

- tříměsíční vzor, handicapovaný leží na břiše proti směru jízdy, dolní končetiny jsou volně svěšené podél plecí.Tato pozice stimuluje vzpřimovací mechanizmy

-  pytel, obrácený sed, leh na břiše po směru jízdy a další pozice.

 Účinky terapie jsou : nácvik chůze, výcvik trupové rovnováhy, nácvik rytmu, symetrie, regulace svalového tonu, zlepšení stabilizace páteře, rytmizace dýchání, narušování patologických stereotypů, zapojování všech částí těla do motorického vzoru.

 Terapie probíhá 20-30 minut nejméně 8 týdnů.Účastní se vždy další dvě osoby, terapeut a vodič. Pacient je z hlediska ovládání koně naprosto pasivní.

 Po delší odmlce mají i naše děti opět možnost navštěvovat hipoterapii v Lomci u Klatov. Musí ale splnit jednu z podmínek pro přijetí do terapie a to je být očkovány proti tetanu. Bohužel, to některé nesplňují a tím přichází o úžasné kamarády, koně.

wp_20140425_003.jpg

 wp_20140527_024.jpg