Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vojtova metoda

1. 2. 2014

 Každý, kdo má postižené dítě se setká s Vojtovou metodou, mezi námi rodiči tzv. vojtovkou. Terapeut zaučuje rodinného příslušníka, aby zvládl cvičení doma. Předpokládá se, že častým opakováním terapie dochází v určité míře k uvolnění nebo vytvoření nových spojů ve funkčně blokované nervové síti.

 Matky jsou nejčastějšími terapeuty svých dětí. Každá zažije, kolik trpělivosti, času, ale i fyzické a psychické síly je třeba k tomu, aby jste své dítě několikrát denně zacvičili vojtovkou. Tato léčba je léčbou měsíců, roků a mnohdy celého života. Stane se nedílnou součástí každého dne. Je až neuvěřitelné, co vše dokážete zaktivovat působením na jeden bod. Vojtova metoda je jedna, ale je mnoho způsobů jak  fyzioterapeut tuto metodu aplikuje na pacientovi. Z vlastní zkušenosti víme, že každé dítě je individuální a tím i jeho postižení a vyžaduje individuální přístup. Pláč dítěte, který často doprovází cvičení není pláčem bolesti, ale terapie, že se s ním něco děje. Vojtovku nemúžete cvičit jen proto, aby jste něco odcvičili a tím měli splněno. Při vojtovce je důležitá souhra terapeuta a dítěte. Vnímání všech změn a reakcí na těle cvičeného.

 Vojtova metoda je soubor cvičebních technik používaných k léčbě tělesných a psychických poruch, objevená MUDr.Václavem Vojtou. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory. Na základě studií dětí s dětskou mozkovou obrnou byly identifikovány specifické body, díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům. Cílem metody je vyvolat nebo obnovit vrozené svalové vzorce, které umožňují kvalitní stoj a chůzi.

 Vojtova metoda primárně neučí, ale Vojtova metoda vysílá podněty do mozku a tím aktivuje vrozené pohybové vzory. Terapeut vyvine cílený tlak v určitých aktivačních zónách na těle pacienta, a to v polohách na břiše, zádech a nebo boku. Tento podnět vede u lidí každého věku reflexně ke dvěma pohybovým komplexům k reflexnímu plazení a reflexnímu otáčení, v nichž jsou obsaženy všechny základní prvky lidského pohybu vpřed. Tyto pohybové komplexy jsou aktivovány nezávisle na vůli pacienta. Opakovaným vyvoláváním těchto reflexních pohybů je možné vracet nebo směřovat do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáže vědomě používat. Aktivuje oslabené a nepoužívané svaly a umožňuje souhrn protilehlých svalových skupin.

 Vojtova metoda má mnoho možností využití a lze ji použít k terapii pohybové poruchy od narození až dospělého věku.

 Již vyšlo 2. vydání knihy od Heidi Orth " Dítě ve Vojtově terapii ". Je zde srozumitelně pro rodiče popsána terapie a zodpovězeny nejčastější otázky.

 

Ukázka cvičení

p1290103.jpg

 Aktivace hrudní zóny, bodu na pánevní lopatce a bodu za ušním boltcem. V poloze na zádech vybavujeme reflexní otáčení.

 

p1290104.jpg

V poloze na boku. U větších dětí je důležité kombinovat více zón.

p1290109.jpg

V poloze na boku aktivace dalšího bodu na lopatce. Používáme rehabilitační stůl na Vojtovu terapii.