Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva za rok 2014

6. 4. 2015

 

      K 1. 1. 2014 přešlo naše občanské sdružení automaticky na formu spolku, který je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 6468.

Členové se shodli na změně názvu na PODEJ NÁM RUKU, z. s. tato zkratka znamená zapsaný spolek.

p3270045.jpg

      V lednu byla ukončena naše první tří měsíční veřejná sbírka a částka 29.391,-Kč byla použita na nákup rehabilitačního stroje MOTOmed.

 

      V únoru roku 2014 jsme získali do pronájmu prostory v bývalém Dominikánském klášteře v Klatovech. Podepsali jsme s městem Klatovy nájemní smlouvu na 42,96m2.

Nájemné za prostory činí 2.194,-Kč. Jednotlivé položky jsou uvedeny v následující tabulce:

 

Měsíční výše smluvního nájemného

569,- Kč

Měsíční výše záloh na vodu

316,- Kč

Měsíční výše záloh na teplo

592,- Kč

Měsíční výše záloh na služby

717,- Kč

 

p2250162.jpgp3130313.jpg

      Díky podpoře HM Tesco jsme klub vybavili a uspořádali v březnu týden otevřených dveří pro širokou veřejnost. Vyšel nám článek v deníku Klatovska, kde jsme seznámili veřejnost s provozováním klubu. V únoru jsme podali žádost na město Klatovy o dotaci na nájem a energie. Dotaci jsme získali v říjnu 2014 ve výši 24.134,-Kč, tedy na dobu provozování centra za rok 2014.

 

      V únoru tři z našich dětí absolvovaly zápisy ve školách, bohužel možnost integrace našich dětí do běžného proudu vzdělávání nebyla ze stran ředitelů škol reálná, proto se rodiče rozhodli, že své děti neumístí ve škole, kde o ně nestojí. Argumenty, že u nás na to není zákon a školy v Klatovech na to nejsou vybavené jak ze strany personálu, zařízení, vzdělávacích osnov nejsou na místě, protože naše děti mají stejná práva, jako zdravé. Rodiče postižených dětí se dostávají do těžké situace, kdy hájí práva svých dětí. Proto se náš spolek hlásí k Alianci rodičů za inkluzi a navázal spolupráci s Ligou lidských práv, abychom měli přesné informace, co se týče vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a mohli tak poskytnout adekvátní pomoc dalším rodičům, kteří chtějí své děti integrovat.

 

10155469_374601616015850_1643330109_n.jpg      V dubnu jsme se zúčastnili Velikonočních trhů na klatovském náměstí, kdy jsme nejen prodávali naše výrobky, ale také prezentovali naši činnost.

      Podali jsme si žádost o dotaci na Krajský úřad na podporu rodičovských center v Plzeňském kraji.

      Náš klub začala navštěvovat klinická logopedka, díky tomu nemusí rodiny dojíždět na logopedii, ale mohou ji využít v našem centru, péče je hrazena rodiči.

 

srdcem-pro-deti-100414-009_galerie-980--1-.jpg      V květnu uspořádal Klatovský deník, Diakonie ČCE-ZČ a MěKS Klatovy charitativní koncert Srdcem pro děti, výtěžek byl rozdělen mezi 2 děti ze sušicka a náš spolek. Bohužel účast klatovských občanů byla minimální. Koncertu se zúčastnili spíše rodinní příslušníci. Výtěžek pro náš spolek 6.568,-Kč byl použit na nákup pomůcek do centra.

 

10329020_408730749269603_5033348509895621786_n.jpg      V červnu se v našem centru konalo setkání rodin s postiženými dětmi klatovska a domažlicka, na které jsme pozvali Pestrou společnost o. p. s., ta nám představila výcvik asistenčních psů.

Naši činnost jsme prezentovali na třetím ročníku Dne na jedné lodi pořádaným městem Klatovy a také na dětském dni v Nýrsku. Je pro nás potěšující, že jsme byli pozváni i do jiného města.

 

10517448_419267728215905_2209888745699478329_n.jpg     

      Přes letní prázdniny jsme se nesetkávali tak často v centru jako venku v přírodě. Užili jsme si několik společných výletů, vinobraní v Nýrsku, uspořádali druhý ročník buřtobraní, tentokrát v Lubech u Klatov a první ročník Letního Randevú, které propojilo svět zdravých a handicapovaných dětí.

 

 


letni-randevu-043.jpgletni-randevu-095.jpg      Letní Randevú podpořilo HM Tesco, Partners, DM Klatovy a INTERSPORT Klatovy. Pro děti jsme připravili několik dovednostních soutěží, odměny, občerstvení a mohly si zdarma užít skákacího hradu a velké trampolíny. Zástupci Pestré společnosti o. p. s. opět předvedli výcvik asistenčních psů. Zasoutěžilo si přes 200 dětí, naše pozvání využil Dětský domov Kašperské Hory a Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou. Ukázalo se nám, že akce takového charakteru chybí a že k pořádání takové akce není třeba mnoho finančních prostředků, ale spíše nadšení pořadatelů a partnerů. U této příležitosti jsme obdrželi finanční podporu od HM Tesco Klatovy, za které jsme nakoupili stimulační zrakové pomůcky do centra. Klatovská veřejnost byla opět informována prostřednictvím Klatovského deníku.

      Byla nám přiznána dotace z Plzeňského kraje ve výši 15.000,- Kč na drobné akce v centru a na pomůcky. Bohužel nám v této dotaci nebyla přiznána částka na osobního asistenta do našeho centra.

11--24-.jpg

      Vyšel nám další článek v Klatovském deníku, tentokrát o delfinoterapii, se kterou jsme se setkali v Egyptě. Myslíme si, že je důležité seznamovat veřejnost s terapiemi našich dětí a se vším, co s nimi děláme.

p9060295.jpg

      V září nastoupily některé děti do speciální školy v Klatovech, jiné začaly vzdělávání doma.

 

      Opět jsme byli pozvání do Nýrska, tentokrát do firmy Greiner Aerospace, abychom prezentovali naši činnost.

pa120140.jpg

      Na říjen byl naplánován první víkend s muzikoterapií. Možnosti zúčastnit se využilo 15 rodin s handicapovanými dětmi. Pro terapeutické hodiny jsme měli zapůjčené prostory denního stacionáře Diakonie ČCE-ZČ. Muzikoterapii vedla zkušená muzikoterapeutka Mgr. Dana Pšeničková, členka České asociace muzikoterapeutů. S její prací jsme se mohli seznámit již dříve při pobytu v Arpidě v Českých Budějovicích, ale není v našich možnostech dojíždět na muzikoterapii, proto jsme se rozhodli, že muzikoterapeutku pozveme k nám a budeme pořádat pravidelná setkání v našem centru. V takovém rozsahu, jak nám byla muzikoterapie předvedena, pro nás není v celých západních Čechách dostupná.  Pro rodiny s postiženými dětmi byla muzikoterapie zdarma za podpory Plzeňského kraje. Během jednotlivých terapií byli rodiče seznámeni s pomůckami nejen drahými, ale i takovými, které si mohou vyrobit sami. Muzikoterapeutka nám také přiblížila a předvedla koncepci a pomůcky Snoezelenu – multismyslového prostředí a kombinace muzikoterapie a bazální stimulace. Během jednotlivých terapií si muzikoterapeutka a její asistentka zapisovaly veškeré poznatky, aby další muzikoterapie naplánovaná na jaro 2015 byla cílená přímo pro naše děti.

na-stranky3.jpg

      V říjnu jsme také pozvali do našeho klubu canisterapeutického psa a vyzkoušeli si canisterapii. Sešli jsme se při podzimním tvoření a navštívili nás zástupci Speciálního pedagogického centra pro zrakově postižené z Plzně a navrhli nám systém podpůrných opatření pro naše děti. Zkonzultovali jsme vhodné stimulační zrakové pomůcky.

 

pa240053.jpg

 

 

 

      Ve spolupráci se salónem Reflex Therapy Ivany Pekové jsme uspořádali již druhý koncert tibetských mís a čínských gongů pro handicapované, který se konal opět v zapůjčených prostorách denního stacionáře. Takové společné zážitky rodičů a jejich postižených dětí jsou hybnou silou jít dál.

 


pb150030.jpgpc040159.jpg      V listopadu podal náš spolek pomocnou ruku celostátní organizaci Dobrotety a zorganizoval ve spolupráci s DDM Klatovy tvůrčí dílničky a dobročinný bazar. Klatovy tak patřily mezi 11 míst po celé ČR, kde se konala akce na podporu předčasně narozených dětí.  Celou akci doprovázely soutěže pro děti a ukončil ji balónkový průvod na náměstí, kde jsme symbolicky vypustili balónky s přáním pro předčasně narozené děti. Výtěžek z dobročinného bazaru 3.553,- Kč byl použit na nákup pelíšku do inkubátoru, který byl následně předán Klatovské porodnici. Opět byla klatovská veřejnost informována prostřednictvím Klatovského deníku. Věci z bazaru, které nebyly prodány, jsme darovali do klatovského Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni.

 

      pc070176.jpgV prosinci jsme se již připravovali a vyráběli výrobky na Vánoční trhy na klatovském náměstí. Je pro nás potěšující, že klatovští občané přichází cíleně k našemu stánku a koupí našich výrobků podporují naši činnost.

      Náš klub navštívilo Speciální pedagogické centrum pro mentálně postižené, které u nás dohlíží na vzdělávání našich dětí nejen v praktické škole, ale i v domácím prostředí.

       Naše činnost v roce 2014 byla opět různorodá a směřuje k tomu, abychom širokou veřejnost seznámili nejen se starostmi, ale i radostmi života s postiženým dítětem, abychom propojovali svět zdravých a handicapovaných a tím plnili naše cíle, mezi které patří socializace postiženého jedince, spolupráce s odborníky, navazování kontaktů s dalšími rodinami s postiženým dítětem, spolupráce s obcemi a dalšími organizacemi, které se podílejí na péči o děti (lidi) s postižením, uskutečňovat integraci handicapovaných dětí (lidí) všemi vhodnými dostupnými prostředky a získávat finanční prostředky na kompenzační pomůcky, rehabilitační pobyty,alternativní léčby

 

      Provozováním centra nabízíme možnost rodičům, aby se sešli, předali si své zkušenosti. Zveme k nám odborníky, terapeuty a zástupce jiných organizací. Tímto se nám daří propojování naší činnosti a činnosti dalších místních neziskových organizací. Získali jsme finanční prostředky na nákup stimulačních pomůcek, které mohou rodiny s handicapovanými dětmi zdarma v našem centru využívat. O veškerých akcích informujeme prostřednictvím letáčků, které zasíláme do školek, škol a ordinací dětských praktických lékařů, článků v regionálním deníku a tím nabízíme možnost ostatním rodinám s postiženými dětmi se zapojit. Naší snahou je, aby vše pro rodiny s postiženými dětmi bylo bezplatné.

      V centru je umístěn rehabilitační přístroj MOTOmed, který jsme získali veřejnou sbírkou a akcí Kilometry podaných rukou. Dětský MOTOmed na klatovsku jinde dostupný není.

      Veškerou činnost členové spolku vyvíjejí při péči o své handicapované děti, proto jsme se nemohli zúčastnit konečných jednání u kulatého stolu při komunitním plánování. Pro rodiny s malými postiženými dětmi v Klatovech funguje do sedmi let pouze terénní sociální služba Raná péče, která má charakter návštěvy pracovnice 1x za 6týdnů v domácím prostředí a od sedmi let věku dítěte jsou rodiny odkázány jen sami na sebe. Proto si v rámci našich možností pomáháme navzájem.

     Členové spolku mají sami těžce handicapované děti a potřebují pomoc. V Klatovech nemají možnost využívat žádnou sociální službu a není v jejich silách si ji zajišťovat sami. Dále zde chybí kvalitní rehabilitační péče, dle slov ředitele Klatovské nemocnice je tato nemocnice akutní a nemá tedy personál ani prostor rehabilitovat naše děti. Rodiče dojíždí desítky a stovky kilometrů za rehabilitační péčí, kterou si ne zřídka financují ze svých zdrojů. Záleží na rodičích, kolik své energie vynaloží na hledání a dojíždění za terapiemi svých dětí, které ale pomáhají a rozvíjejí jejich potenciál. I kvalitní stimulační pomůcky se pohybují řádově v tisících korun a jsou tedy těžko dostupné jednotlivcům.

    

     Děkujeme Vám všem, kteří jste naši činnost podpořili finanční, materiální nebo osobní pomocí.

      I nadále budeme pokračovat v naší činnosti, tak jak je nastaveno, abychom plnili naše cíle. Věříme ve smysluplnost zařazování handicapovaných dětí do běžného života v místě, kde žijí se svými rodinami. Naší snahou je, aby byla handicapovaným dětem poskytovaná dostatečná podpora nejen ze strany široké veřejnosti, ale i státu a jeho představitelů.

 

 

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

 

PŘÍJMY

VÝDAJE

Hlavní činnost

Pomůcky

174.343,-

  • dotace

39.134,-

Terapie

28.043,-

  • veřejná sbírka

29.391,-

Akce

11.941,-

  • finanční dary na vlastní činnost

182.921,-

Nájem

24.134,-

Vedlejší činnost

Doména + provoz stránek

811,-

  • prodej výrobků

36.117,-

Poplatky bance

1.428,-

Převod z roku 2013

1.062,-

Vybavení centra - nábytek

12.898,-

Celkové příjmy

288.625,-

Celkové výdaje

253.689,-

 

Celkové příjmy 2014            288.625,- Kč

Celkové výdaje 2014             253.689,- Kč

Zůstatek                                  36.106,- Kč