Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva za rok 2016

13. 5. 2017

 

Iniciativa rodičů, kteří se starají o své postižené dítě vedla ke vzniku spolku PODEJ NÁM RUKU, z. s.  v roce 2012. Vzájemný kontakt rodičů vedl k myšlence vzniku klubu PODEJ NÁM RUKU, pro nějž byly získány prostory od města Klatovy v roce 2014. Provoz klubu zajišťují sami členové spolku, ale je přístupný i nečlenským rodinám s postiženými dětmi. Veškeré pomůcky, které jsou pořizovány po konzultaci s odborníky, jsou k dispozici zdarma. V trendu, aby bylo vše pro rodiny s postiženými dětmi bezplatně, chceme pokračovat.

I v roce 2016 pokračuje spolek v setkáváních zdravých a handicapovaných dětí. Díky pravidelným návštěvám zdravých dětí ze školní družiny či mateřské školy se bourají bariéry, které vznikají ze vzájemné neznalosti zdravých a postižených dětí.

Spolek se hlásí k iniciativě „Rodiče za inkluzi“, protože inkluze není jen o společném vzdělávání, ale hlavně o změně postoje zdravé společnosti směrem k postiženým dětem. Často se členové spolku, jakožto rodiče postižených dětí, setkávají s negativními názory, postoji směrem k jejich dětem, což vede k psychické újmě rodičů. Zdravá veřejnost si často nepřipouští, že se během okamžiku mohou ocitnout na „druhé“ straně. Celkově se postižení neobejdou bez pomoci veřejnosti, ať již po finanční stránce nebo po stránce morální.

Rok 2016 jsme zahájili aktivně a pozvali jsme lektorku Jógy pro děti se speciálními potřebami a týden jsme věnovali intenzivnímu cvičení. Tento směr je vhodný pro všechny druhy postižení, ale je velice přínosný zejména pro děti, které jsou schopny částečně spolupracovat.

Na začátku roku jsme se začali intenzivně věnovat myšlence vzniku SNOEZELEN koutku v našem klubu. Bohužel v našich možnostech není, abychom vytvořili celou místnost v tomto konceptu, proto jsme se rozhodli takto zařídit alespoň její část. SNOEZELEN je jako jiný svět, jedná se o uměle vytvořené mulitsmyslové prostředí, kde oslovujeme co nejvíce smyslů. Tento koncept se v posledních letech velmi rychle rozvinul a jeho pozitivní účinky jsou zřejmé u všech druhů postižení. Protože náš spolek sdružuje děti bez ohledu na druh jejich postižení, volíme takové koncepty, vybavení a pomůcky, tak abychom byli schopni vyhovět co nejvíce jejich potřebám. Naplánovali jsme seminář o konceptu SNOEZELEN, bohužel se nenaplnila kapacita a seminář se neuskutečnil.

Věnovali jsme se ale také povinnostem, které vyplývají ze spolkové činnosti, a sešli jsme se na členské schůzi, kde jsme prodiskutovali předpokládanou činnost pro rok 2016.

Bylo vyhověno naší žádosti o dotaci u Plzeňského kraje, který nás podpořil významnou částkou na provoz klubu, administrativu a na nákup bublinkového válce, dominantního prvku do našeho SNOEZELEN koutku.

V únoru, o jarních prázdninách, jsme tradičně pro širokou veřejnost uspořádali „Prázdninové pískování“. Při setkáních jsme také oslavili Adélky narozeniny. Oslavu jsme ladili v duchu masopustního veselí, abychom dětem přiblížili tradice.

V březnu jsme byli pozváni Klubem žen na Dešenické tvrzení, abychom zde nejen něco společně vyráběli, ale seznámili veřejnost v jiné části našeho kraje s činností spolku a funkcí klubu. Dešenické tvrzení představuje úžasnou integraci maminek postižených dětí do běžné společnosti. Účastnici si s námi mohli vyrobit deštné hole, muzikoterapeutickou pomůcku. Názorně jsme ukazovali, jak s ní pracujeme, vysvětlovali jsme jejich pozitivní vliv na lidský organismus. Nemálo účastníků Dešenického tvrzení si deštnou hůl odneslo s sebou domů.

V našem městě není dostupná ergoterapie, i mezi rodiči je tento směr často opomíjený, proto jsme k nám pozvali Bc. Lucii Královenskou, která má privátní praxi ergoterapie v Plzni. Rodiče se mohli seznámit s ergoterapií nejen po teoretické stránce, ale i praktické. Toto bylo velkým přínosem, protože skoro všechny rodiny, které se semináře zúčastnily, nadále pokračují v ergoterapii. Tímto jsme opět naplnili naši vizi seznamovat rodiny s postiženými dětmi s málo dostupnými terapiemi v našem městě, které jsou však pro děti velmi přínosné.

Připravovali jsme se na velikonoční trhy, vyráběli jsme výrobky k prodeji, výtěžek byl věnován na nákup muzikoterapeutických nástrojů.

Opět jsme si užili odpoledne s dětmi z družiny a část našich dětí poprvé zažila tradiční velikonoční řehtání.

img_0362.jpgV dubnu jsme uspořádali víkend s muzikoterapií. Program na jednotlivé měsíce má muzikoterapeutka  Mgr. Dana Pšeničková připravený vždy zajímavě a věnuje se situacím, které jsou pro měsíc typické. V dubnu jsme se setkali nejen s kuřátky, kachňátky se zpívajícími ptáčky, ale zaháněli jsme i bacil. Tentokráte snad největší úspěch měla plyšová bílá slepička, která snášela vajíčka. Vyvalené oči měli nejen děti, ale i rodiče.

Rozhodli jsme se, že muzikoterapii budeme pořádat pokaždé v jiném měsíci, abychom si užili vždy něco nového. I tentokráte byla muzikoterapie pro rodiny zdarma za podpory Nadačního fondu Tesco.

Po konzultaci s muzikoterapeutkou jsme se vydali na nákup muzikoterapeutických pomůcek do prodejny Léčivé nástroje do Jablonce nad Nisou. Zde jsme si všechny nástroje mohli vyzkoušet, ale dostali jsme také odborné rady. Finanční prostředky na nákup těchto pomůcek jsme získali z Nadačního fondu Tesco a prodeje našich výrobků. Maminky nejen vybraly nástroje, ale také si užily procházky ve skalním městě a započaly tak nácvik na další akci, kterou byl Čiháňský strollering, kam jsme s našimi dětmi a kočárky přijeli podpořit další potřebné lidičky v našem městě. 


Do klubu jsme si pozvali další z firem distribuující speciální pomůcky, tentokrát multifunkční vozíky xRover. Opět jsme se přesvědčili, že předvádění pomůcky v klubu před několika rodinami je přínosnější, než pokud je rodina sama. Každé dítě má jiné potřeby, každý rodič má jiné zkušenosti a vyplývají z toho zajímavé diskuze a podněty.

Na konci dubna jsme zaslali veřejný dopis ředitelce Základní školy Masarykovy v Klatovech, abychom ji informovali, jak probíhají naše setkávání s družinou a vyjádřili díky vychovatelkám.

V květnu jsme i my pomohli a svými hlasy podpořili rodinné centrum OUŠKO ve Kdyni při hlasování v obchodech Tesco. Také jsme začali používat aplikaci EPP ČEZ – při našich procházkách sbíráme body, které pak věnujeme dalším organizacím.

Oslovili nás organizátoři cyklozávodu Král Šumavy a díky nim byl náš projekt SNOEZELEN pro handicapované děti, zařazen právě do aplikace EPP. Tímto jsme získali finanční podporu od Nadace ČEZ 40.000,-Kč.

V červnu jsme podpořili akci města Klatovy – Den na jedné lodi – svou účastí. Bohužel účast na takové akci je pro nás náročná v tom směru, že si musíme zajistit péči a hlídání pro naše děti. Respektujeme jejich možnosti a bohužel jejich celodenní účast na takové akci není možná. V našem stánku se mohla široká veřejnost a především žáci základních škol, seznámit a vyzkoušet naše nové muzikoterapeutické nástroje. Vše jsme neuhlídali, ztratila se nám jedna perkuse – evidentně jsme vybrali dobře. Oblíbený byl zejména sluneční buben. Kdo chtěl, mohl si u nás vyrobit deštnou hůl, kterou si mohl naplnit různými materiály, tak aby byla originální.

V tomto měsíci jsme také využili pozvání do školní družiny a zúčastnili se jejich sportovního dne.

V červenci nás do klubu přijeli zástupci krajského úřadu zkontrolovat v čerpání a evidenci dotace. Shledali vše v naprostém pořádku a náš klub a činnost je velmi zaujala.

O letních prázdninách jsme se více setkávali v přírodě a společně si užili představení v lesním divadle v Nýrsku. Uspořádali jsme výlet na Tupadské skály a sportovali s již zmíněnou aplikací EPP. Společně jsme navštívili Klatovskou pouť a absolvovali několik atrakcí.  Zašli jsme do cukrárny a uspořádali pro maminky „Rtěnkovou párty“. Tradičně jsme se vydali na návštěvu jedné rodiny do Horažďovic. Také za námi přijela na návštěvu rodina s naší kamarádkou Verunkou s Williamsovým syndromem a užili jsme si víkend plný aktivit.

Již podruhé byla podpořena Eliška z našeho spolku charitativní akcí Pochod s Mixitkou, která je organizována při Horské výzvě na Šumavě.

V září jsme se připravili na povinnou školní docházku, některé děti jsou vzdělávány doma, některé se vrátily do třídy ve speciální škole, ale jedno i do běžné základní školy, kde je integrováno. Absolvovali jsme s dětmi rehabilitační pobyty a léčby.

img_0787.jpgSpolečně jsme se poprvé vydali na cestu pohádkovým lesem ve Štěpánovicích. Tato akce je již tradice, kterou pořádají místní. Ještě nezažili takovou invazi postižených dětí.

Na každém stanovišti jsme s dětmi pracovali podle jejich potřeb a pohádkové postavy přebraly naše chování. Jednoznačně jsme si z této akce odnesli, jak je dobře, že je nás víc a že my musíme ostatním ukazovat, jak přistupovat k našim postiženým dětem. Ve Štěpánovicích se to povedlo a místní se toho zhostili na výbornou.

V říjnu jsme ve spolupráci s ergoterapeutkou pozvali distributora prvků bObles a hledali jsme způsoby, jak pomocí těchto prvků s našimi dětmi rehabilitovat. Jejich využití nás velmi nadchlo a již jsme věděli, že je chceme do klubu pořídit nejen na rehabilitaci, ale i pro společná setkávání se zdravými dětmi.

Opět jsme našim dětem připravili koupání a válení se ve spadaném listí v našem klubu. Navezli jsme několik pytlů spadaného listí, abychom jim zprostředkovali zážitek, který bychom venku zprostředkovali jen těžko. Každou manipulaci s ležícím dítětem si maminka po několikaleté péči pečlivě rozmýšlí. Je totiž často náročná nejen pro ni, ale také pro dítě samotné.

V listopadu nás v klubu navštívily děti z dolanské mateřské školy. Připravily si pro nás pásmo písniček a říkanek, vyzkoušely si u nás muzikoterapeutické nástroje a společně jsme si pohybem znázorňovali padající listí ze stromů, jejich barvu – například list zbarvený do červena je povahy radostné, veselé, vedle toho list uschlý a hnědý je spíše smutný, schoulený…

Opět jsme se připravili výrobky na vánoční trhy, protože jsme účast přislíbili nejen v Klatovech, ale i v okolních městech.

Podruhé jsme si podali žádost o dotaci na provoz klubu pro rok 2017 a na nákup pomůcek bObles u Plzeňského kraje.

pb270142.jpgPoslední listopadový víkend jsme uspořádali muzikoterapii. Na víkend s muzikoterapií se nám opakovaně sešly rodiny napříč Plzeňským krajem. Tento čas jsme zvolili záměrně, abychom si užili nejen podzimního tématu, ale i čertovského ducha a Vánoc. Doprovázely nás tóny šamanských bubnů, koshi zvonkoher, rotujících vln, deštného sloupu. Poznali jsme nový muzikoterapeutický nástroj- deštný sloup, který je ručně vyroben a obsahuje tisíce laděných bambusových jehliček a směs přírodních semen. Při zvuku deštných kapek zpozorněl každý i bez upozornění na nástroj, protože je zdrojem přírodních harmonizačních frekvencí. Určitě si tento unikátní nástroj do klubu pořídíme. V terapeutických blocích je vždy něco nového, ale některá témata i opakujeme. Pozorujeme, jak děti reagují, jak se zapojují. Navzájem si sdělujeme postřehy. Děkujeme všem a především terapeutce Mgr. Daně Pšeničkové, že zažíváme krásné společné víkendy s muzikoterapií.

Na závěr roku jsme zakoupili dominantní prvek našeho SNOEZELEN koutku – bublinkový válec a instalovali jej do připraveného prostoru.

V prosinci jsme již tradičně prodávali naše výrobky na vánočních trzích a to nejen v Klatovech, ale i v přilehlých obcích. Výtěžek jsme věnovaly na prvky bObles.

Naše činnost i v roce 2016 byla různorodá, ale neodchylovala se od propojování světa zdravých a handicapovaných. Vychází z potřeb rodičů postižených dětí, kteří svou situaci neřeší pasivním způsobem. Členové spolku aktivitu vyvíjejí dobrovolně bez nároku na finanční odměnu. I další rok přinesl bohužel i to, že veřejnost nevynaložila jakoukoliv aktivitu směrem k rodinám s postiženými dětmi. Je tedy pouze na nás, koho oslovíme a kdo věří ve smysluplnost setkávání zdravých a postižených dětí.

Ve své činnosti budeme i nadále pokračovat, tak jak je nastaveno. Budeme plnit naše cíle, mezi které patří socializace postiženého jedince, spolupráce s odborníky, navazování kontaktů s dalšími rodinami s postiženým dítětem, spolupráce s dalšími organizacemi, uskutečňování integrace handicapovaných dětí všemi možnými, dostupnými prostředky a získávání finančních prostředků na kompenzační a stimulační pomůcky, rehabilitaci. Provozováním klubu mají rodiče postižených dětí v Klatovech a okolí možnost, aby se sešli, předali si své zkušenosti, psychicky se podpořili. Péče o postiženého jedince je velmi náročná a ne zřídka se najde chvíle, kdy rodiče neví kudy kam. Opětovně se nám nedaří s oblastní charitou najít osobní asistenci pro naše děti.

Opět jsme získali finanční prostředky na nákup stimulačních, rehabilitačních pomůcek a umožňujeme rodinám, aby je v našem klubu používaly zcela zdarma.

O naší aktivní činnosti pravidelně informujeme na našich internetových stránkách a na facebooku.

 

PODĚKOVÁNÍ

 

Významně nás podpořil Plzeňský kraj, na projekt SNOEZELEN jsme získali finanční podporu z Nadace ČEZ a opětovně nás finančně podpořil UNILEASING a. s., ordinace lékařů MUDr. Hanušové a MUDr. Šrutové a Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o. Tímto bychom všem zmíněným organizacím rádi poděkovali.

 

Dále děkujeme všem, kteří zavítají k našemu stánku při prodeji výrobků a zakoupí si některý z nich.

 

I nadále budeme pokračovat v naší činnosti tak, jak je nastaveno. Věříme ve smysluplnost zařazování handicapovaných děti do běžného života v místě, kde žijí se svými rodinami. Setkávání zdravých a handicapovaných dětí bourají bariéry ze vzájemné neznalosti. Chceme, aby byla handicapovaným dětem poskytována dostatečná podpora v jejich rozvíjení a zařazování do běžné společnosti.

 

Děkujeme všem, kteří nám v naší snaze pomáhají.

 

 

HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

logo---tmavsi-standard-velikost.jpg

PŘÍJMY

VÝDAJE

Hlavní činnost

Pomůcky

   89.767,8,-

  • Dotace

101.300,-

Terapie

28.000,-

  • Finanční dary

 30.188,-

Nájem

26.328,-

Vedlejší činnost

Doména a provoz stránek

     811,-

  • Prodej výrobků

28.678,-

Poplatky bance

   1.485,-

  • Ostatní

     200,-

Propagační materiál

   6.606,-

Celkové příjmy

160.366,-

Celkové výdaje

152.997,80

 

 

Celkové příjmy 2016             160.366,-        Kč

Převod z roku 2015                 63.238,25     Kč

Celkové výdaje 2016             152.997,80,-  Kč

Zůstatek                                    70.606,45    Kč

 

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název: PODEJ NÁM RUKU, z. s.

Sídlo spolku: Tupadly 66 webová adresa: www.podejnamruku.cz

339 01 KLATOVY poštovní adresa: info@podejnamruku.cz

IČO: 01225049

číslo účtu: 256281088 / 0300

Výkonná rada 2015

předseda :                   Dana Vachtlová

pokladník :                  Adéla Langmayerová

kontrolní komise :       Vlasta Kubátová

                                   Drahoslava Šedá

                                   Karel Vachtl

Zpracovaly:                 Vlasta Kubátová, Adéla Langmayerová